Ortak alan sigortası; apartman, site, tatil sitesi ve iş merkezi gibi yerlerde bulunan herkese açık ortak kullanım alanlarını meydana gelecek hasarlara karşı maddi güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Sigorta Kapsamı: Modern yaşam kentlerinin bir getirisi olan apartman ve site tipi yaşam alanlarının farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek tek sigorta olan Ortak Alanlar Sigortası ile sigorta konusu olan betonerme apartman ya da sitelerin ortak kullanılan alanlarında meydana gelebilecek maddi zararlar, üçüncü şahıslara gelebilecek maddi yada bedeni zararlar ve bu alanların hizmetinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak çalışan işçilere karşı İşveren Sorumluluğu teminat altına alınmaktadır. Bu poliçe ile Yangın Teminatı’ nın yanı sıra isteğe bağlı ek teminatlar da verilebilmektedir.

Teklif Al

    Sigorta Teklifi Al